KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – Przewodniczący Komitetu

Kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych w Poznaniu

 

dr n. med. Anna Ambroziak

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


dr inż. Monika Borwińska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Katedra Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej


prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Kierownik Kliniki oraz Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


mgr. inż. Justyna Nater

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki


dr hab. n. med. Michał Szymon Nowak

Provisus Klinika Okulistyki,  VisumQ Korekcja Wad Wzroku w Częstochowie


dr hab. Jacek Pniewski

Kierownik Europejskich Studiów Optyki Okularowej i Optometrii

Uniwersytet Warszawski


lek. Marek Skorupski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych


dr hab. n. med. Wojciech Warchoł

Kierownik Zakładu Optometrii i Optyki

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


dr hab. inż. Magdalena Widlicka-Asejczyk

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Katedra Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej


prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny

Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy


prof. dr hab. n. med Roman Goś

Emerytowany Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi